Úvodné slovo

Ponúkame Vám programy na písanie všetkými desiatimi
pod Windows XP/Vista/W7/W8/W10

 

Programy "All Ten Fingers" Vás bez problémov naučia písať všetkými desiatimi rýchlo a presne. Vychádzajú z odborných dlhoročných poznatkov písania na písacích strojoch a už dvadsať rokov sa používajú pri plnej spokojnosti študentov i vyučujúcich v mnohých školách v Českej i Slovenskej republike.

Program ATF je učebnou pomôckou schválenou Ministerstvom školstva SR. V roku 2003 bol zaradený do Edukačného balíka projektu INFOVEK (verzia 6.3). Program ATF rešpektuje učebné osnovy schválené ministerstvom školstva pre predmet administratíva a korešpondencia. Verzia ATF 7.5 obsahuje texty učebnice "Administratíva a korešpondencia" od Ing. Judity Sehnalovej a je v súlade s metodickými postupmi uplatnenými v tejto učebnici.

ATF - písanie všetkými desiatimi

všetkými desiatimi

Program umožňuje výučbu na nasledujúcich klávesniciach (písanie nemeckého a anglického textu je vhodným doplnkom i pri výučbe na klávesnici slovenskej):

1)  Slovenská - qwertz
2)  Slovenská - qwerty
3)  Anglická
4)  Nemecká

Nová verzia ATF 9.1 obsahuje navyše aj texty pre základné školy, ktoré pre ZŠ upravila Ing. Darina Hechtová.

Prečo písať všetkými desiatimi?
PhDr. Olga Kuldová