Prečo písať všetkými desiatimi

Prečo je pre študentov dôležité ovládať klávesnicu počítača všetkými desiatimi

Za krátky čas budú mať všetci žiaci našich škôl možnosť oboznámiť sa s počítačom. Ak na ňom začnú pracovať bez toho, že by sa naučili písať na klávesnici hmatovou metódou, výsledok bude asi taký, ako keby sme začiatočníka posadili ku klavíru a požadovali, aby zahral Smetanovu polku podľa predlohy.

Žiak, ktorý začne písať text na klávesnici počítača metódou "kto hľadá, nájde", t. j. dvoma alebo štyrmi prstami, vytvorí si nesprávny návyk, ktorý sa v budúcnosti len veľmi ťažko odnaučí. Pravdepodobne bude písať dvoma prstami po celý život a stane sa z neho málo efektívny pracovník.

Prečo je dôležité ovládať klávesnicu počítača všetkými desiatimi pre prax

Ak píše napr. lekár odbornú správu na počítači dvoma prstami, dochádza súčasne k dvom škodám. V prvom rade ide o časovú stratu: keby písal hmatovou metódou všetkými desiatimi prstami aspoň priemernou rýchlosťou, ušetril by asi tretinu času. Keby sme túto tretinu vynásobili počtom správ napísaných za deň, za týždeň, za rok - dospeli by sme k úctyhodným číslam.

Druhou nevýhodou je zvýšená námaha, neustále striedanie koncentrácie: pisateľ musí myslieť jednak na obsah správy, na zistené fakty, na predpokladané dôsledky, na ďalšie liečebné postupy a pod., ale v toku jeho myslenia nastávajú pauzy, keď hľadá na klávesnici písmená, ktoré potrebuje na prenos myšlienok do počítača. Keby písal hmatovou metódou, prsty by sa pohybovali automaticky a myslel by len na obsah.

V rovnakej situácii sú pracovníci úradov na všetkých úrovniach, vedeckí pracovníci, novinári, bankoví úradníci, právnici, obchodníci atď. Koľko času, peňazí i námahy by sa dalo ušetriť, možno iba ťažko vyčísliť.

Naša mladá generácia by sa mala naučiť, keď si sadne ku klávesnici počítača, ovládať písmenové klávesy hmatovou metódou, t. j. písať text plynulo bez dívania sa na prsty.

Pracovníkom všetkých kategórií, ktorí v praxi píšu na počítači, sa mnohonásobne vyplatí, ak venujú trochu času nácviku písania na klávesnici všetkými desiatimi.

Školám i pracovníkom z praxe odporúčame počítačový program ATF, ktorý im umožní zvládnuť hmatovú metódu prístupným, premysleným a prehľadným spôsobom.

PhDr. Olga Kuldová