ATF 9.5 - Písanie všetkými desiatimi


Slovenská verzia ATF 6.3 získala v roku 2003 edukačnú doložku MŠ SR pre predmet "Administratíva a korešpondencia" a bola distribuovaná ako súčasť edukačného balíka projektu INFOVEK. Verzia ATF 7.5 má množstvo vylepšení a okrem pôvodných výučbových textov obsahuje i texty učebnice "Administratíva a korešpondencia" pre 1. ročník OA, Expol Pedagogika. Verzia ATF 8.6 obsahuje okrem novej grafiky i prepracované texty učebnice od autoriek Eva Janošová a Mária Kuláková. Nová verzia ATF 9.5 obsahuje tiež texty pre základné školy, ktoré pre ZŠ upravila Ing. Darina Hechtová.

Program uľahčuje výučbu vyučujúcim a umožňuje úplnú kontrolu práce študentov s možnosťou individuálneho prístupu ku každému z nich. Študenti sa naučia písať podľa tlačenej predlohy, podľa obrazovky i podľa diktátu.

Nácvik textov možno kedykoľvek prerušiť, vybrať na nácvik len určité lekcie, opakovať ich alebo sa vrátiť k predchádzajúcim lekciám. Zároveň je možné zvoliť písanie v časovom limite alebo cvičenie zo slov napísaných chybne v predchádzajúcom texte. Program neustále hodnotí a zaznamenáva rýchlosť a presnosť písania, chybné i pomalé znaky. Vyučujúci môže uskutočniť kontrolu zadaním odpisu alebo diktátu. K dispozícii má potom programom vyhodnotený text v archivovanom súbore alebo v tlačenej forme. Vzhľadom na rovnakú metodiku, postup preberaných znakov a štruktúru textov ako v učebnici možno  pri výučbe program a učebnicu vhodne kombinovať.