iATF 9.5 - Písanie všetkými desiatimi & RSS Texty

Program iATF (internet ATF) je plnou verziou programu ATF doplnenou o RSS Texty.


Program internet ATF (iATF) je plnou verziou programu ATF doplnenou o sťahovanie RSS článkov z internetu. Výsledkom je nekonečné množstvo aktuálnych textov na písanie všetkými desiatimi.

Zdanlivo záhadná skratka RSS v sebe skrýva moderný nástroj na publikovanie obsahu internetových stránok. Do ATF bol doplnený panel s obdobou RSS čítačky, kde môžete z ľubovoľnej RSS URL ihneď stiahnuť titulky.

Zadáme RSS adresu a natiahneme príslušné titulky. Po vybratí titulku sa natiahne text článku a ihneď môžeme článok opisovať v štandardných ATF režimoch vrátane precvičovania, vyhodnocovania a archivácie.

Texty článkov sú určené na precvičovanie písania všetkými desiatimi. Aby sme mohli text použiť aj na spestrenie základného kurzu, sú tu okrem plného článku alebo súhrnu článku nasledujúce možnosti:

a) Slová pre lekciu vo výučbe: z textu sú vybrané len slová, ktoré neobsahujú neprebraté znaky.
b) Text pre lekciu vo výučbe: z textu sú vybrané len preberané znaky.

Na výučbu písania všetkými desiatimi potrebujete hlavne silnú vôľu trénovať. Program iATF sa Vám stane dobrým pomocníkom a zaujímavé texty Vás zaujmú a uľahčia pravidelné písanie.