Pre školy

Na školskú výučbu písania všetkými desiatimi je možné použiť tak programy ATF pod Windows, ako aj výučbu pomocou webovej aplikácie ATF Online.

Pre výučbu písania všetkými desiatimi je dôležité aj to, aby študenti mohli precvičovať písanie i doma na svojich počítačoch. Na tento účel poskytujeme pre študentov s výraznou zľavou plnú verziu programu iATF. V prípade ATF Online môžu študenti používať doma rovnaký prístup ako v škole.

Máte teda možnosť voľby z troch nasledujúcich variantov:
a) V škole výučba v programoch pod Windows a doma študenti používajú iATF.
b) V škole i doma sa na výučbu používa ATF Online.
c) V škole výučba pod Windows a doma študenti používajú ATF Online.


Výučba s programami ATF pre Windows

Školám dodávame školskú sieťovú licenciu alebo multilicenciu programov ATF. Obvykle školy objednávajú program iATF alebo ATF.   Objednávka tu!

Pre študentov doma poskytujeme študentské licencie programu iATF za cenu 7,-€/ks. Aktivovateľnú demoverziu jednopoužívateľskej licencie programu iATF je možné zdarma stiahnuť a nainštalovať z týchto stránok (pozri na PC stĺpec vpravo). Pro prepnutí na plnú verziu je nutné uviesť zakúpený licenčný kód.

Pre hromadnú objednávku už nie sú nutné adresy študentov. Stačí uviesť len počet študentov. Po objednaní určitého počtu licencií zasielame mailom zodpovedajúci počet kódov. Kódy je možné kedykoľvek v ľubovoľnom množstve priobjednať.

Objednávku stačí zaslať mailom na atf@swx.sk alebo prostredníctvom formulára tu!

Výhody výučby v ATF pre Windows:

  1. Podrobná archivácia výsledkov a napísaných textov a možnosť ich prezerania pomocou programu AtfMonitor.
  2. Časovo neobmedzená licencia programov. Čisto jednorazová investícia.
  3. Nie je potrebný prístup na internet (okrem pridaných funkcií v iATF).

Výučba s ATF Online na www.atfonline.sk

Školám poskytujeme zľavu na jednopoužívateľské licencie pre jednotlivých študentov. Po objednaní určitého počtu licencií zasielame mailom zodpovedajúci počet kódov a faktúru. Licencia platí rok od okamihu vstupu do aplikácie a cena je odvodená podľa počtu študentov (4,-€ x počet študentov). Pre objednávku stačí okrem fakturačných údajov uviesť len počet študentov a počet učiteľov (tým zasielame licenčný kód zdarma), ktorí vyučujú ATF. Kódy je možné kedykoľvek v ľubovoľnom množstve priobjednať.
Objednávku stačí zaslať mailom na atf@swx.sk alebo prostredníctvom formulára tu!

Výhody výučby s ATF Online:

  1. Odpadá nutnosť inštalácie a administrácie v škole.
  2. Možnosť pristupovať k aplikácii odkiaľkoľvek na internete. Študenti môžu používať rovnaký prístup v škole i doma.
  3. Možnosť založenia tried a on-line kontrola výsledkov učiteľom. Ideálne pre dištančnú výučbu alebo kontrolu domácich úloh.
  4. Nezávislosť na operačnom systéme. Môžu používať doma i študenti, ktorí nemajú počítač s Windows (obvykle MAC-Apple).
  5. Automatická aktualizácia novej verzie.