AtfSudoku 2.2 - písanie na numerickej klávesnici

Program je kombináciou výučby písania na numerickej klávesnici a hry sudoku.

Výučba písania obsahuje texty pre písanie na numerickej klávesnici. Tieto texty sa odpisujú v mriežke sudoku. Prstoklad sa v priebehu písania zobrazuje v informačnom paneli. Po dopísaní sa výsledný text vyhodnotí. Možnosť náhľadu i tlače napísaných cvičení.

Získanú zručnosť môžete s výhodou využiť pri riešení sudoku. Program generuje sudoku so štyrmi stupňami náročnosti. Umožňuje zobraziť vhodných kandidátov a riešenie. Vyrieši každé sudoku, ktoré vložíte z klávesnice alebo zo súboru. Umožňuje náhľad a tlač generovaných sudoku.


Sudoku je v súčasnosti najpopulárnejším hlavolamom tejto doby.

Cieľom hry je doplniť chýbajúce čísla 1 až 9 vo vopred danej predvyplnenej tabuľke. Táto tabuľka je rozdelená na 9 x 9 polí, ktoré sú zoskupené do 9 štvorcov (3 x 3). K vopred vyplneným číslam je potrebné doplniť ďalšie čísla tak, aby platilo, že v každom rade, v každom stĺpci a v každom z deviatich štvorcov boli použité vždy všetky čísla jedna až deväť. Poradie čísel nie je dôležité. Čísla sa nesmú opakovať v žiadnom stĺpci, rade ani v malom štvorci.

Na prvý pohľad vyzerá riešenie jednoducho, avšak opak je pravdou. Obťažnosť sudoku nie je daná počtom skrytých políčok, ale ich vzájomnými väzbami, ktoré na prvý pohľad nie sú zrejmé. Ťažké sudoku môžu priemerne skúsenému lúštiteľovi zabrať približne 15 - 60 minút.