AtfEditor 3.4 - písanie pre pokročilých

Písanie všetkými desiatimi obvykle zahrnuje správny prstoklad, presnosť a rýchlosť písania. Naučiť sa efektívne písať na klávesnici počítača však znamená i znalosť základnej úpravy textu a striedanie písania všetkými desiatimi v základnej polohe s uskutočňovaním týchto úprav pomocou myši a klávesových skratiek. To umožňuje písanie v AtfEditore.

Manuál písanie pre pokročilých

Dôležitou funkciou programu je vyhodnotenie odpisu či diktátu, ktorý je písaný v plnom editore, t.j. všetkými desiatimi, s možnosťou použiť textové úpravy. Odpisovať možno tak z predlohy, ako aj z obrazovky. Po napísaní textu je text porovnaný s textom zvoleného súboru a vyhodnotený z hľadiska rýchlosti a presnosti. Vyhodnotený i napísaný text možno prezerať, vytlačiť alebo uložiť do súboru. Napísaný text možno tiež uložiť do súboru s pomocnou hlavičkou a vyhodnotiť dodatočne.

Okrem odpisu či diktátu umožňuje program písanie ľubovoľných textových korektúr všetkými desiatimi a ich vyhodnotenie. Rovnakým spôsobom možno v programe písať i pravopisné cvičenia. Tak je možné súčasne precvičovať pravopis i písanie všetkými desiatimi.

Program AtfEditor je teda možné použiť aj:

  1. na kontrolu výsledkov základnej výučby
  2. na výučbu základnej práce s textom
  3. na vyhodnotenie odpisu alebo diktátu
  4. na vyhodnotenie uskutočnenej korektúry
  5. na vyhodnotenie pravopisného cvičenia
  6. na porovnanie výsledkov súťaže