ATF pro Windows

Ponúkame Vám
programy na písanie všetkými desiatimi
pod Windows

Programy "All Ten Fingers" Vás bez problémov naučia písať všetkými desiatimi rýchlo a presne. Vychádzajú z odborných dlhoročných poznatkov písania na písacích strojoch a už dvadsať rokov sa používajú pri plnej spokojnosti študentov i vyučujúcich v mnohých školách v Českej i Slovenskej republike.

Program ATF je učebnou pomôckou schválenou Ministerstvom školstva SR. V roku 2003 bol zaradený do Edukačného balíka projektu Infovek. Program ATF rešpektuje učebné osnovy schválené ministerstvom školstva pre predmet administratíva a korešpondencia.

Prečo písať všetkými desiatimi?
PhDr. Olga Kuldová


Program umožňuje výučbu na nasledujúcich klávesniciach (písanie nemeckého a anglického textu je vhodným doplnkom i pri výučbe na klávesnici slovenskej):

  1)  Slovenská - qwertz
  2)  Slovenská - qwerty
  3)  Anglická
  4)  Nemecká

Od verzie ATF 7.5 obsahuje texty učebnice "Administratíva a korešpondencia" od Ing. Judity Sehnalovej a je v súlade s metodickými postupmi uplatnenými v tejto učebnici. Nová verzia ATF 9.5 obsahuje navyše aj texty pre základné školy, ktoré pre ZŠ upravila Ing. Darina Hechtová.

Zameňme dva prsty
za všetkých desať!

Ing. Darina Hechtová

ATF Online

Podľa programu iATF pro Windows sme vytvorili webovú aplikáciu, ktorú nájdete na www.atfonline.sk. ATF Online má rovnakú metodiku vyhodnotenia, ten istý postup preberaných znakov a rovnakú štruktúru textov ako v programe ATF. Grafika v podobe ribbonu je tiež totožná. Profil používateľa a jeho výsledky sa však ukladajú do databázy vzdialeného serveru. To umožňuje používať ATF nielen na počítačoch s Windows a je možné vo výučbe pokračovať pod tým istým profilom na rôznych počítačoch (napr. v škole a doma). Do ATF Online je potrebné sa najprv zaregistrovať. Po registrácii je aplikácia v plnom rozsahu 4 dni zdarma a môžete si všetko vyskúšať. Aplikácia obsahuje manuál, kde sú dopodrobna popísané všetky možnosti.