Úvodné slovo

Ponúkame Vám programy na písanie všetkými desiatimi
pod Windows XP/Vista/W7/W8/W10

 

Programy "All Ten Fingers" Vás bez problémov naučia písať všetkými desiatimi rýchlo a presne. Vychádzajú z odborných dlhoročných poznatkov písania na písacích strojoch a už dvadsať rokov sa používajú pri plnej spokojnosti študentov i vyučujúcich v mnohých školách v Českej i Slovenskej republike.

Program ATF je učebnou pomôckou schválenou Ministerstvom školstva SR. V roku 2003 bol zaradený do Edukačného balíka projektu INFOVEK (verzia 6.3). Program ATF rešpektuje učebné osnovy schválené ministerstvom školstva pre predmet administratíva a korešpondencia. Verzia ATF 7.5 obsahuje texty učebnice "Administratíva a korešpondencia" od Ing. Judity Sehnalovej a je v súlade s metodickými postupmi uplatnenými v tejto učebnici.

ATF - písanie všetkými desiatimi

všetkými desiatimi

Program umožňuje výučbu na nasledujúcich klávesniciach (písanie nemeckého a anglického textu je vhodným doplnkom i pri výučbe na klávesnici slovenskej):

1)  Slovenská - qwertz
2)  Slovenská - qwerty
3)  Anglická
4)  Nemecká

Nová verzia ATF 9.1 obsahuje navyše aj texty pre základné školy, ktoré pre ZŠ upravila Ing. Darina Hechtová.

Zameňme dva prsty za všetkých desať!
Ing. Darina Hechtová

Prečo písať všetkými desiatimi?
PhDr. Olga Kuldová

Na školský rok 2020/2021 poskytujeme študentské licencie programu
"iATF-písanie všetkými desiatimi" pod Windows. Študentské licencie je možné objednať len prostredníctvom školy a dodávame ich na CD alebo elektronicky za cenu 7,-€/ks.

Pre výučbu študentov doma tiež odporúčame online verziu ATF na www.atfonline.sk.
Pri objednaní školou poskytujeme 50% zľavu.
Je možné objednať samostatné licencie pre jednotlivých študentov.
Po objednaní určitého počtu licencií zasielame mailom zodpovedajúci počet kódov.
Licencia platí rok a cena je odvodená podľa počtu študentov (4,-€ x počet študentov).
Objednávku uskutočnite na náš email atf@swx.sk.

ATF Online je možné použiť na výučbu v škole a aj na dištančnú výučbu študentov.